Posolstvo

posolstvo

Gabriele Kuby úprimne a vecne argumentuje v prospech kultúry života. Na príkladoch so západnej Európy ilustruje, aké rozsiahle sú negatívne dôsledky nášho “moderného” sexuálneho zmýšľania a správania, ako ničia našu identitu a budúcnosť. Núti nás zamyslieť sa nad takýmito otázkami:
 

  • Existuje univerzálna pravda, alebo má každý svoju?
  • Podľa čoho rozlišujeme dobro a zlo?
  • Je pohlavie určené biologicky alebo si ho možeme slobodne vybrať?
  • Naozaj je rodina v ohrození?
  • Čo je to rodová rovnosť? Je to dobrá alebo zlá správa?
  • Ovplyvňujú médiá naše sexuálne cítenie a správanie?
  • Je ideál sexuálnej zdržanlivosti mimo manželstva prekonaný?
  • Prečo potrebujú deti rodičov oboch pohlaví?
  • Prečo vymiera naša západná civilizácia?
  • Aký je Boží plán s ľudskou láskou a telom?